Yakaza Plant Manager

Yakaza Plant Manager

Üretim/hizmet sistemlerinin temel amacı, çalışan güvenliği ve kalite spesifikasyonlarından ödün vermeksizin mümkün olan en düşük maliyetle mümkün olan en yüksek kâr düzeyine ulaşmaktır. Bu kapsamlı amaca ulaşmak için, işletmelerin karşısına birbirleri ile entegre çalışan 5 M’i (Manufacturing, Maintenance, Marketing, Man, Material) altıncı bir M (Management) ile koordine etme zorunluluğu çıkmaktadır.

Yakaza PlantPower (PP), “Kâr Maksimizasyonu / Maliyet Minimizasyonu” amacına ulaşmak için işletmelere, “Üretim (Manufacturing)”, “Bakım (Maintenance)”, “Pazarlama (Marketing)”, “İnsan Kaynakları (Man)” ve “Malzeme (Material)” yi bütünleşik sistem yaklaşımı ile “Yönetebilme (Management)” kabiliyetini, tamamı birbirleriyle etkileşim içinde olan 5 ana sistemi 4 temel sistem çözümü altında bilimsel yaklaşımlar ve yazılım çözümleri tasarlamaktadır.

Yukarıda adı geçen sistem çözümlerimize aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.