Üretim Yönetim Sistemi

Yakaza ÜYS

Tüm üretim tesislerinin temel amacı; verimli, kalite düzeyi yüksek, düşük maliyetli ve güvenilir üretimi sağlayarak işletmenin faaliyet gösterdiği sektördeki pozisyonunu güçlendirmek suretiyle kâr maksimizasyonunu sağlamaktır. Bu denli kapsamlı bir hedefe ulaşmak için ise, tesisin yerleşimi, ürünün tesis içinde izlediği rota, tesis içi taşıma yöntemleri, makine ve ekipmanların bakım gereksinimleri, işgücü donanımı, malzeme spesifikasyonları, makine parkı özellikleri vb. söz konusu hedefi direkt ya da dolaylı olarak etkileyen kapsamlı verilerin analizi ile etkin ve kapsamlı bir üretim sistemi tasarımının yapılması bir zorunluluktur.

Yakaza Üretim Yönetim Sistemi (ÜYS), tüm üretim sistemlerinde uygulanabilen ve üretimin verimliliğini ürün kalite düzeyinden ödün vermeksizin mümkün olan en düşük maliyetler hedeflenerek maksimize etmeyi amaçlayan bir sistem çözümümüzdür.

Yakaza ÜYS, her bir işletmenin detaylı analizleri neticesinde tespit edilen sistem amaçlarını, yine işletmeye özgü sistem kısıtları ile optimize eden bir yaklaşımı benimsemektedir ve bu sayede, kullanıldığı işletmenin üretim sistemini günün koşullarına uygun olarak en iyilemektedir. Ayrıca bu çözümümüz, değişen amaç ve kısıtlara anında adapte olabilmekte ve bilimsel yaklaşımlar temelinde işletmenin canlı olan gerçek yapısını sürekli iyileştirme temel prensibi ile desteklemektedir.

Yakaza ÜYS’nin alt sistemleri aşağıda sıralanmıştır:

  • Tesis Envanter Sistemi
  • Üretim Akış Yönetim Sistemi
  • Kalite Kontrol Yönetim Sistemi
  • Üretim Planlama Yönetim Sistemi
  • Üretim İzleme Sistemi

Yakaza ÜYS; veri kaybını engellemesi, veriye erişim kolaylığı, zaman tasarrufu ve raporlama ve analiz imkanlarını sağlamasının yanı sıra üretim tesislerine; kalite düzeyi yüksek ürünler ile üretim verimini artırma, üretim maliyetlerini minimize etme, ergonomik, düzenli ve modern tesis tasarımı ve değişen amaç ve kısıtlara eş zamanlı adapte olma kabiliyetine sahip üretim planlama alt yapısı ile gerçekçi planlama altyapısı gibi önemli olanaklarını sunmaktadır.