Piyasa Yönetim Sistemi

Elektrik Üreticilerinin sahibi oldukları üretim portföyleri için, gerek kısa vadeli operasyonlarda, gerekse orta ve uzun vadeli planlanmalarında optimum sonuçlar verecek, hem gerçek zamanlı hem de senaryolar ve analizlerin yer alacağı bir karar destek hizmetidir.

PLANLAMA AŞAMASI

Santralların Günlük Üretimlerinin Planlanması (Kısa Vade)

Üretim Portföyü içerisinde yer alan Farklı Santral Tip ve Teknolojilerine sahip Santralların her birinin günlük üretimlerinin teknik kısıtlar, çevresel hassasiyetler ışığında maksimum ekonomik fayda sağlamasına yardımcı olacak şekilde optimum planlamasının yapılması.

    Ana Hedef: Üretimin maksimize edilmesi

Santralların Yıllık Planlaması (Orta ve Uzun Vade)

Üretim Portföyü içerisinde yer alan Farklı Santral Tip ve Teknolojilerine sahip Santralların her birinin bütün yıl boyunca yapacağı üretimlerinin teknik kısıtlar, çevresel hassasiyetler ışığında maksimum ekonomik fayda sağlamasına yardımcı olacak şekilde optimum planlamasının yapılması.

    Ana Hedef: Üretimin maksimize edilmesi


Optimum Planlama Felsefemiz: Uzun vadeli yıpranmalar, mevsim koşulları vb. diğer görünmez/endirekt unsurlarda göz önünde bulundurularak çok boyutlu düşünülmektedir.

OPERASYON AŞAMASI

Santralların Günlük Planlama ve Operasyonları

Üretimi planlanmış/planlanacak Portföyün, gerek mevcut ikili anlaşmalar gerekse Spot Piyasa şartları ve öngörüleri çerçevesinde uygulanacak Piyasa operasyonlarında en doğru kararların alınabilmesi teminen senaryolarla zenginleştirilmiş bir karar destek sistemi.

    Ana Hedef: Piyasa öngörüleri ile gelirlerin maksimize edilmesi

Santralların Yıllık/Uzun Dönem Planlama ve Operasyonları

Üretimi planlanmış/planlanacak Portföyün, uzun dönemli olarak ikili anlaşmalar ve gelecek tahminleri çerçevesinde uygulanacak Piyasa operasyonlarında en doğru kararların alınabilmesi teminen senaryolarla zenginleştirilmiş bir karar destek sistemi.

    Ana Hedef: Piyasa öngörüleri ile gelirlerin maksimize edilmesi


Elektrik Piyasasının Yapısı

Kaynaksal ve teknolojik farklılıklara sahip bir çok üretici ve birbirinden farklı tüketim karakteristik ve hacimlerine sahip sayısız tüketici gruplarının çeşitli ticari aşamalarda bir araya geldiği gerçek zamanlı arz talep dengesi üzerine kurulmuş birden çok kademede (kısa-orta-uzun /fiziksel-finansal) işlem yapılabilen bir piyasa yapısıdır.


Piyasa Katılımcılarının İhtiyacı

Üreticilerin ve Tüketicilerin gerek maddi olarak, gerekse fayda (kalite) anlamında en yüksek tatmin seviyelerine ulaşmalarıdır.