Personel Yönetim Sistemi

Yakaza PYS

Bu ana sistem çözümümüz, üretim/sunulan hizmete direkt ya da dolaylı olarak etki eden personelin sahip olması gereken niteliklerin tespiti, bu kapsamda her bir operasyon/faaliyete uygun nitelikte kişilerin atanması, çalışanlardan mümkün olan en yüksek verimi elde edebilmek için iş gücü planlaması ve çizelgelemesi ile çalışanların niteliklerinin geliştirilmesi ve motivasyonunun artırılması için gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlayan temel altyapı grubudur.

Yakaza Personel Yönetim Sistemi (PYS); işletme maliyetlerinin önemli bir kısmını oluşturması, üretim/hizmeti gerçekleştirmesi ve bu bağlamda ürün/hizmet kalite düzeyine ve dolayısıyla sektörel itibara direkt olarak etki etmesi nedeniyle çalışanın kabiliyetlerinin yanı sıra, sağlık durumu, sosyal koşullar, beklenti ve istekleri de ihtiva eden adil ve dengeli çalışma prensibine odaklanmış matematiksel modeller üretmektedir. Böylelikle Yakaza PYS müşterilerimize, çalışandan kaynaklı üretim/hizmet sunum duruşlarının önüne geçecek, dengeli ve yetenek temelli atamalar ile operasyonun niteliğine göre iş gücü atama ve bu atamaların performanslarını izleyen canlı ve dinamik bir alt yapı imkanı sunmaktadır.

Yakaza PYS’nin alt sistemleri aşağıda sıralanmıştır:

  • İşgücü Envanter Sistemi
  • Vardiya Çizelgeleme Sistemi
  • Yan Hizmetler Çizelgeleme Sistemi
  • İşgücü Performans Yönetim Sistemi