Malzeme Yönetim Sistemi

Yakaza MYS

Hem üretimin gerçekleştirilmesi için gerekli olan hammadde, malzeme ve ara ürünlerin, hem de kesintisiz, düşük maliyetli ve kalite düzeyi yüksek ürün üretimi için gerekli olan bakım yönetimine girdi teşkil eden makine ve ekipmanların bire bir yedekleri, sarf malzemeleri ve yedek parçalarının temininde büyük veri setlerinin analiz sonuçlarının optimizasyon yöntemleri temel alınarak geliştirilen modellerde kullanımı ile kalite spesifikasyonlarının belirlenmesi, yeniden sipariş verme noktaları ve kritik stok seviyelerinin tespiti, bu esaslara göre en uygun tedarikçilerin seçimi ve yönetimi ile malzeme, hammadde, ara ürün ve ürünler için depo yönetimi Yakaza Malzeme Yönetim Sistemi (MYS) ile işletmelerin kullanımına sunulmaktadır.

Yakaza MYS, malzeme kavramını hammaddeden, üretim ve nihai ürüne direkt ya da dolaylı etki eden tüm stok kalemlerine (makine yedekleri, sarf malzemeler, yedek parçalar, ara ürün ve ürünler) taşıyarak, malzemelerin uygun stok kontrol politikalarına göre siparişlerinin uygun zaman ve miktarda açılmasını, tedarikin gerçekleştirileceği tedarikçilerin belirlenmesi, değerlendirilmesi ve yönetimini, gelen her malzemenin ve üretilen ara ürün ve nihai ürünlerin taşıma ve depolama prosedürlerini yönetmeyi ve nihai ürünlerin müşteri kuruluşlara en uygun yöntemlerle gönderilmesini kullanıcılara sunan kapsamlı bir sistem çözümümüzdür.

Yakaza MYS’nin alt sistemleri aşağıda sıralanmıştır:

  • Stok Yönetim Sistemi
  • Depo Yönetim Sistemi
  • Tedarik ve Tedarikçi Yönetim Sistemi
  • Lojistik Yönetim Sistemi

Yakaza MYS; veri kaybını engellemesi, veriye erişim kolaylığı, zaman tasarrufu ve raporlama ve analiz imkanlarını sağlamasının yanı sıra işletmelere; hangi malzemeden, ara üründen ya da üründen stoklama amacıyla kimden, ne kadar ve ne zaman sipariş verilmesi/üretilmesi/ürettirilmesi gerektiği, stok kalemlerinin gruplar halinde nasıl depolanıp hangi yöntemlerle müşteri kuruluşlara sevk edileceği gibi önemli sorulara optimizasyon temelli cevaplar vermektedir.