Yakaza BYS

Yakaza Bakım Yönetim Sistemi (BYS), tüm üretim sistemlerinde uygulanabilen, özellikle elektrik üretim santralları gibi büyük ölçekli sürekli üretim tesislerinde, makina/ekipmanların arıza sıklıklarını azaltması sonucunda kapasite kullanımı ve emre amadelik gibi parametrelerde sağladığı iyileştirmeler ile kesintisiz, kaliteli, güvenilir ve düşük maliyetli üretimin gerçekleştirilmesi amaçlarına hizmet eden bir sistem çözümümüzdür.

Yakaza BYS, makina/ekipman envanterinin teknik spesifikasyonlar ve bakım gereksinimleri ile çıkarılması, yapılacak bakım/arıza giderme süreçlerinde uygulama adımları ile ihtiyaç duyulan işçilik, malzeme ve yedek parça gereksinimlerinin belirlenmesini içeren talimat/prosedürlerin hazırlanması ile mühendislik yaklaşımları kullanılarak gerçekleştirilen bakıma esas makina/ekipmanlara ilişkin bakım planlamasını içeren altyapı ve mühendislik çalışmaları ve yazılım modülleri ile üretim tesislerinin verimlilik ve maliyet sorunlarına odaklanan bütünleşik bir sistem çözümüdür.

Yakaza BYS’nin yazılım modülleri arasında;

 • Ekipman Bilgi Sistemi
 • Talimat/Prosedür Bilgi Sistemi
 • Bakım Planlama Bilgi Sistemi
 • İş Talebi Sistemi
 • İş Emri Sistemi
 • İş Planlama-İş Takip ve Analiz Sistemi
 • İşçi Takip ve Analiz Sistemi
 • Arıza Takip ve Analiz Sistemi
 • Üretim Performans İzleme Sistemi
 • Maliyet Takip ve Analiz Sistemi
 • Raporlama Sistemi
yer almaktadır.

Yakaza BYS; veri kaybını engellemesi, veriye erişim kolaylığı, zaman tasarrufu ve raporlama ve analiz imkanlarını sağlamasının yanı sıra üretim tesislerine; sistem verimi, brüt ve net üretim miktarı, kapasite kullanım faktörü ve emre amadelik oranlarını artırma, birim üretim için gerekli hammadde/kaynak ve malzeme miktarı ile bakım/arıza nedeniyle yaşanan fırsat maliyetlerini ve kullanılan işgücü miktarını azaltma imkanlarını sunmaktadır.